معرفی باغ ائل گلی (استخر شاه) در تبریز
باغ شاه گلی (شاه گلی به معنای استخر شاهی است) در سمت...ادامه»