ایجاد گردشگری آبی در مرز ایران و عراق
فرماندار خرمشهر گفت: برای نخستین بار با کشتی مجهز...ادامه»