بازدید ۴۰۰ دانشجو خارجی از اماکن گردشگری گیلان
400 دانشجو خارجی مقیم ایران از جاذبه های گردشگری استان...ادامه»