پاچه پلو شیرازی + طرز تهیه
پاچه پلو یا کله پاچه پلو یکی از پلوهای محلی استان فارس...ادامه»