معرفی بازار سنندج
بازار سنندج که در مرکز این شهر در استان کردستان واقع...ادامه»