باغ تخت شیراز
باغ تخت شیراز با بنای 9 طبقه در شمال شهر شیراز  قرار...ادامه»