برج پیر علمدار دامغان
برج پیر علمدار در شرق شهر دامغان در محله خور و نزديک...ادامه»