آداب خاکسپاری مردگان ارامنه در استان اصفهان
ارامنه پس از اين که متوفى را لباس عروسى يا دامادى...ادامه»