ارگ علیشاه یا مسجد علیشاه در تبریز
احداث بنای ارگ علیشاه در سال 716 هجری قمری به دستور تاج...ادامه»