پیام دبیرکل سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی نوروز
دبیرکل سازمان ملل متحد درپیامی به مناسبت روز جهانی...ادامه»