آش ترخینه دوغ استان مرکزی  + طرز تهیه
آش ترخینه دوغ که از غذاهای محلی اراک و استان مرکزی است...ادامه»
سوپ ترخینه کرمانشاه + طرز تهیه
سوپ ترخینه از غذاهای محلی استان کرمانشاه است که با...ادامه»