قلم زنی از صنایع دستی استان اصفهان
قلم‌ زنی عبارت است از تزیین و کندن نقوش بر روی اشیای...ادامه»