روستای خور / آبشار خور
روستای خور در دامنه غربی قله گندم چال در شمال غرب تهران...ادامه»