مکان های دیدنی استان کرمان اگرآن زلزله مهیب نبود،...ادامه»
طاق یا علی کرمان
طاق یاعلی سنگ نگاره ایست که در پایتخت کشوری باستانی...ادامه»