مراسم عروسی ارامنه اصفهان
ارمنیان، ازدواج را بزرگ‌ ترین حادثه در زندگی زن و مرد...ادامه»