معرفی کلی استان تهران
استان تهران با وسعتی معادل 13,692 کیلومتر مربع در میانه...ادامه»