نمد مالی در استان خراسان رضوی+فیلم
نمد پارچه ای کلفت از جنس پشم یا کرک است برای تولید نمد،...ادامه»