حمام علیقلی آقا (موزه مردم شناسی) اصفهان
حمام های بزرگ و کوچک علیقلی آقا در محله بید آباد اصفهان...ادامه»