معرفی حمام خان (ظهیری) سنندج
حمام خان که با نام حمام ظهیری نیز شناخته می شود، یکی از...ادامه»