سی و سه پل (پل الله وردی خان) در اصفهان
اندیشه بنای سی و سه پل در سال 1008 هجری قمری و در...ادامه»