معرفی عمارت مشیر دیوان سنندج
عمارت مشیر دیوان که در شهر سنندج در استان کردستان واقع...ادامه»