آداب و رسوم شب چلّه در خراسان رضوی
شب چلّه ، بلندترین شب سال و نخستین شبی است که در آن مردم...ادامه»