خورش تره کردی + طرز تهیه
خورش تره یکی از خورش های پرطرفدار کردستان است که البته...ادامه»