خورش خلال بادام کرمانشاه + طرز تهیه
خورش خلال بادام که گاهی به اختصار خورش خلال نیز خوانده...ادامه»