کدو ترش گلستان + طرز تهیه
کدو ترش یکی از غذاهای محلی استان گلستان و شهر گرگان است...ادامه»