مناره های دارالضیافه در اصفهان
دو مناره معروف به مناره های دارالضیافه که دار الضیاء...ادامه»