آرامگاه خواجه نظام الملک (دار البطیخ) در اصفهان
"دار البطیخ" که امروزه "دار البیتی" نیز تلفظ می شود، نام...ادامه»