دره آبغد واقع در چناران
دره آبغد در مسیر جاده مشهد – چناران واقع شده است. این...ادامه»