معرفی دره آل در کلات
دره آل درنزدیکی روستای آل در مسیر راه به کلات واقع شده...ادامه»