دره اخلمد واقع در چناران
دره اخلمد دارای آبشارهای مرتفع و دیواره های سنگی...ادامه»
آبشار اخلمد در چناران
آبشار و تفرجگاه اخلمد در 12 کیلومتری غرب شهرستان چناران...ادامه»