معرفی تنگ هرایرز نورآباد ممسنی
تنگ هرایرز که دره ای عمیق و پر آب دارد، در کنار جاده...ادامه»