دره چاهکوه در قشم
دره چاهکوه که به تنگه چاهکوه نیز معروف است، در بخش شهاب...ادامه»