قابلی از غذاهای محلی آذربایجان شرقی+طرز تهیه
قابلی، «قابلی پلو» یا «دمی قابلی» یکی از پلوهای خطه ی...ادامه»