چشمه وله در گچسر
چشمه وله در جنوب غربی گچسر و شمال غربی دهکده وله قرار...ادامه»