معرفی ارگ بم
ارگ بم بنایی خشتی است که در شمال شرقی شهر بم در استان...ادامه»