قلعه اشتران (اردلان) تویسرکان
قلعه اشتران که به اردلان نیز معروف است، یکی از آثار...ادامه»