اسامی روستاهای شهرستان خاش اسامی روستاهای خاش استان...ادامه»
قلعه حیدرآباد خاش
قلعه حیدرآباد یکی از قلعه های تاریخی ایران است که در...ادامه»