اسامی روستاهای شهرستان سنندج اسامی روستاهای سنندج...ادامه»
آدرس و شماره تلفن ستادهای اسکان فرهنگیان و خانه معلم...ادامه»
معرفی امامزاده پیرمحمد سنندج
امامزاده پیرمحمد که گفته می شود نام ایشان «محمدبن...ادامه»
معرفی حمام خان (ظهیری) سنندج
حمام خان که با نام حمام ظهیری نیز شناخته می شود، یکی از...ادامه»
معرفی مسجد جامع (مسجد دارالاحسان) سنندج
مسجد جامع سنندج که با نام مسجد دارالاحسان نیز شناخته...ادامه»
معرفی مجموعه تفریحی و کوهستانی پارک آبیدر سنندج
مجموعه تفریحی پارک آبیدر که با عنوان پارک کوهستانی...ادامه»
معرفی موزه مردم شناسی عمارت آصف (خانه کرد) سنندج
عمارت آصف که با عنوان های خانه کرد و خانه آصف و خانه آصف...ادامه»
معرفی امامزاده پیر عمر سنندج
امامزاده پیر عمر که مرقد مطهر ایشان در شهر سنندج در...ادامه»
معرفی عمارت خسرو آباد سنندج
عمارت خسرو آباد سنندج که در گذشته محل سکونت ثروتمندان...ادامه»
معرفی عمارت مشیر دیوان سنندج
عمارت مشیر دیوان که در شهر سنندج در استان کردستان واقع...ادامه»
معرفی پل قشلاق سنندج
پل قشلاق که با نام پل شیخ نیز شناخته می شود یکی از معروف...ادامه»