اسامی روستاهای شهرستان مراغه اسامی روستاهای مراغه...ادامه»
گنبد کبود مراغه
گنبد کبود که محل دفن مادر هولاکوخان می باشد، برجی است...ادامه»