معرفی چاپارخانه (موزه پست) میبد
چاپارخانه میبد از بناهای تاریخی شهر میبد واقع در استان...ادامه»
معرفی یخچال خشتی میبد
یخچال خشتی تاریخی میبد که در شهرستان میبد در استان یزد...ادامه»
معرفی برج کبوترخانه میبد
برج کبوترخانه میبد که در شهر میبد واقع در استان یزد...ادامه»
معرفی نارین قلعه (نارنج قلعه) میبد
نارنج قلعه یا نارین قلعه که در شهرستان میبد استان یزد...ادامه»