اسامی روستاهای شهرستان نیشابور اسامی روستاهای...ادامه»
خرو نیشابور
خرو شهری در بخش زبرخان نیشابور می باشد که بعد از...ادامه»
آبشار بار در منطقه بینالود
آبشار بار در روستای بار در استان خراسان رضوی و در رشته...ادامه»
آرامگاه عطار نیشابوری در شهر نیشابور
فریدالدین ابوحامد محمد عطار نیشابوری یکی از عارفان و...ادامه»