اسامی روستاهای شهرستان چناران اسامی روستاهای چناران...ادامه»
دره اندیشش / روستای اندیشش چناران
اندیشش روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان چناران...ادامه»