موزه سنندج که در عمارت سالار سعید قرار دارد یکی از...ادامه»