کاروانسرای رباط نو در روستای سریزد مهریز
روستای تاریخی سریزد دارای دو کاروانسرای قدیمی (رباط)...ادامه»