اسامی روستاهای شهرستان زنوز به شرح زیر است : روستای...ادامه»
روستاهای شهرستان مرند  اسامی روستاهای شهرستان مرند...ادامه»