روستای وردیج (آدم های سنگی) در تهران
روستای وردیج که از توابع کن به شمار می رود، یکی از...ادامه»