روستای تاریخی و صخره ای کندوان در اسکو
در سده هفتم هجری قمری و به سبب حمله مغولان و عدم امنیت و...ادامه»