پیست اسکی خور در کرج
پیست اسکی خور در 30 کیلومتری شهر کرج در جاده کرج به...ادامه»