ارائه طرح های گردشگری در دهکده ساحلی چی چست ارومیه
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان...ادامه»