معرفی درخت تاریخی سرو ابرکوه
درخت سرو ابرکوه که در شهر ابرکوه واقع در استان یزد قرار...ادامه»